top of page

Privacyverklaring

Innersfere Coaching vindt het zeer belangrijk om je privacy te waarborgen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verstrekt, in vertrouwen wordt behandeld. 

Het waarborgen van je privacy betekent onder meer dat Innersfere Coaching: 

  •  zorgvuldig omgaat met je persoonlijke en eventuele medische gegevens; en 

  •  ervoor zorgt dat derden geen toegang hebben tot je gegevens, tenzij je daartoe expliciet toestemming hebt gegeven. 

Hieronder lees je welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. 

Persoonsgegevens 

Als je contact met Innersfere Coaching opneemt, heb ik je naam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer nodig om je informatie aanvraag uit te voeren. Voor het versturen van facturen heeft Innersfere Coaching ook je betaalgegevens nodig. 

Verder kun je geïnformeerd worden over de ontwikkeling van Innersfere Coaching, nieuwe producten, uitgebreide diensten op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je dit niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven via een link in de nieuwsbrief of een e-mail sturen aan: info@innersfere.nl

Gegevens over het gebruik van deze website en de feedback die Innersfere Coaching krijgt van de bezoekers helpen mij om deze website en de daarop aangeboden diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld adresgegevens) kunnen verwerkt worden door bedrijven waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb. Denk hierbij aan het bedrijf dat de hosting van de website beheert. 

Dossiervorming 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over onze gesprekken en andere gegevens die je hebt gedeeld.

 

Mijn geheimhoudingsplicht staat altijd voorop. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier, tenzij je vooraf uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verstrekken van je dossier aan derden. 

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Innersfere Coaching verkoopt je gegevens niet 

Innersfere Coaching verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van je aanvraag of aanmelding. Partijen met wie Innersfere Coaching samenwerkt, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

Privacyrechten 

Wanneer de dienstverlening eindigt, bewaart Innersfere Coaching sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigt Innersfere Coaching alle gegevens. 

Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens. Indien je van één van deze rechten gebruik wilt maken of als je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail sturen naar info@innersfere.nl.

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
bottom of page